> قیمت ارز
آفتاب

ارز

ارز سنا ارز نیمایی ارز دولتی ارز بازار

قیمت ارز

ارز سنا

قیمت(ریال) قیمت(ریال)
(سامانه سنا)
  قیمت لیر ترکیه(سامانه سنا) ۲۲,۵۶۰
  قیمت یوآن چین(سامانه سنا) ۱۷,۹۸۰
  قیمت درهم(سامانه سنا) ۳۲,۷۷۰
  قیمت یورو(سامانه سنا) ۱۳۸,۵۰۰
  قیمت دلار(سامانه سنا) ۱۲۰,۵۰۰
مشاهده سایر قیمت های ارز سنا …

ارز نیمایی

قیمت(ریال) قیمت(ریال)
(سامانه نیما)
  قیمت لیر ترکیه(سامانه نیما) ۱۶,۹۷۷
  قیمت یوآن چین(سامانه نیما) ۱۶,۴۳۴
  قیمت درهم امارات(سامانه نیما) ۳۱,۶۶۰
  قیمت یورو(سامانه نیما) ۱۲۸,۹۹۲
  قیمت دلار(سامانه نیما) ۱۱۴,۰۲۸
مشاهده سایر قیمت های ارز نیمایی …

ارز دولتی

قیمت(ریال) قیمت(ریال)
  قیمت لیر ترکیه
  قیمت یوآن چین
  قیمت درهم امارات
  قیمت یورو
  قیمت دلار
  1 بوليوار ونزوئلا
  1 سومونی تاجيکستان
  هزار روبل بلاروس
  1 منات آذربايجان
  1 افغانی افغانستان
مشاهده سایر قیمت های ارز دولتی …

ارز بازار

قیمت(ریال) قیمت(ریال)
  هر لیر سوریه
  هر افغانی
  هر دلار آمریکا
  هر ریال قطر
  هر ریال عمان
  هر دینار بحرین
  هر دینار کویت
  هر لاری گرجستان
  هر درام ارمنستان
  هر منات آذربایجان
مشاهده سایر قیمت های ارز بازار …